About Mokarakom

Mokarakom is Tribal Wolf was from Arctic but his tribe evacuated to Tropical forest.

Real Life: Mokarakom entered in furry community since 2007 live in small city called Singburi, Thailand. Love to travel and explore new thing.

มกราคมเป็นหมาป่าชนเผ่าแห่งหนึ่งในอาร์กติกที่อพยพมาอยู่ในป่าเขตร้อนแทน ในช่วงวัยเด็กมกราคมได้รับกล้องถ่ายภาพโพลารอยด์จากกลุ่มนักศึกษาอาสาพัฒนาชนบทที่เข้ามาโดยไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบของการปนเปื้อนทางวัฒนธรรม ทำให้มกราคมเกิดความรู้สึกอยากออกจากหมู่บ้านเพื่อไปเรียนรู้โลกภายนอก แต่ด้วยมกราคมกำลังจะได้เป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไป ทำให้เกิดความสับสนระหว่างหน้าที่และความฝันของตัวเอง เคราะห์ดีของมกราคมรัฐบาลออกกฎหมายบังคับให้ ทุกเผ่าต้องส่งคนของตนไปเรียนต่อที่ในเมืองหลวง ที่นั่นมกราคมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกและหวังที่จะกลับพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองให้ทันตามยุคสมัยเพราะเราไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกสมัยใหม่แล้ว แต่มกราคมก็ถูกเรียกตัวกลับเผ่ากระทันหัน เพื่อเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเผ่าแทนหัวหน้าเผ่าคนเดิม เมื่อมกราคมเข้ารับตำแหน่ง มกราคมก็รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ง่ายเลย ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ยึดถือปฎิบัติมานาน สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาคนเดียว ดังนั้นมกราคมจึงมีกลิ่นอายของชนเผ่าที่มีความอนุรักษ์นิยมและมีความหัวก้าวหน้าเชิงเสรีนิยมซึ่งเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง ระหว่างบทบาทหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าเผ่าและนักเสรีนิยมหัวก้าวหน้าที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ต่างจากเดิมที่ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีขึ้นหรือแย่ลง...

ชีวิตจริง: มกราคม เริ่มอยู่ในสังคมเฟอร์รี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยในเมืองเล็กๆชื่อสิงห์บุรี ในประเทศไทย ชอบท่องเที่ยวและหาอะไรใหม่ๆทำ